NAVIGÁCIA
 

Aktuality

< Predošlá položka
31.03.2017 00:00 Vek: 4 yrs

Zápis do 1. ročníka ZŠ


 Základná škola Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2017/2018 sa bude konať v dňa 4. 4. 2017 (v utorok) v čase od 14:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy.

Zápis sa uskutoční pre všetky deti, ktoré k 31. 8. 2017 dovŕšia vek 6 rokov. Na zápis musia prísť aj deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku v predchádzajúcom školskom roku a aj deti, ktorých rodičia zo závažných dôvodov uvažujú o odklade povinnej školskej dochádzky.

 

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:
- rodný list dieťaťa,
- občiansky preukaz zákonného zástupcu,
- v prípade zverenia dieťaťa do výchovy aj rozhodnutie štátneho orgánu.

 

Je vhodné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia (zákonní zástupcovia), pretože žiadosť o prijatie dieťaťa do 1.ročníka podpisujú obaja.

 

V prípade choroby alebo iných závažných dôvodov je možné dohodnúť náhradný termín zápisu telefonicky, prípadne e-mailom na: krizanova.d@ttzs.sk

 

TU si môžete stiahnuť, vytlačiť a vypísať vopred:

PROTOKOL o zápise  dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Andreja Bagara pre šk. rok 2017/2018


 
Oficiálna stránka mesta Trenčianske Teplice