NAVIGÁCIA
 

Kontaktné údaje

Základná škola Andreja Bagara
SNP 6
914 51 Trenčianske Teplice


www:
http://www.ttzs.sk

Vstup na mailovú schránku pre učiteľov a pracovníkov ZŠ Andreja Bagara: https://mail.websupport.sk/


Centrálny e-mail na ZŠ Andreja Bagara: skola@ttzs.sk

e-mail riaditeľ Mgr. Šimún Jozef : simun.j@ttzs.sk

e-mail zást.riaditeľa
Mgr. Križanová Denysa :            krizanova.d@ttzs.sk

p.Karol Humaj

webmaster@ttzs.sk

Mgr. Elena Špačková

spackova.e@ttzs.sk

Mgr. Lýdia Pažítková

pazitkova.l@ttzs.sk

Mgr. Mária Jovanovičová

jovanovicova.m@ttzs.sk

Mgr. Ľubica Blažejová

blazejova.l@ttzs.sk

Mgr. Marta Adameová

adameova.m@ttzs.sk

p.Anna Švecová

svecova.a@ttzs.sk

Mgr. Darina Tomášová

tomasova.d@ttzs.sk

Mgr. Eva Unčíková

uncikova.e@ttzs.sk

Mgr. Mobika Gallová

gallova.m@ttzs.sk

Zuzana Janáková, MBA

janakova.z@ttzs.sk

Mgr. Andrej Mihálik

mihalik.r@ttzs.sk

Mgr. Zuzana Šlepecká

slepecka.z@ttzs.sk

p.Štefan Pagáč

pagac.s@ttzs.sk

Bc. Petronela Hrbačiková

hrbacikova.p@ttzs.sk

Bc. Katarína Tobolková

tobolkova.k@ttzs.sk

Mgr. Martin Škrovánek

skrovanek.m@ttzs.sk

Mgr. Katarína Bajčíková

bajcikova.k@ttzs.sk

Mgr. Kristína Žideková

zidekova.k@ttzs.sk

Mgr. Petra Lutková

lutkova.p@ttzs.sk

Mgr. Zuzana Hoštáková

hostakova.z@ttzs.sk

Mgr. Henrieta Blažejová

blazejova.h@ttzs.sk

Ing. Milada Mercellová

merecellova.m@ttzs.sk

Mgr. Lucia Janišová janisova.l@ttzs.sk

p.Ivan Hanuščin

hanuscin.i@ttzs.sk

Telefón / Fax

riaditeľ ZŠ

032/ 655 2586

sekretariát

032/ 655 2311

školská jedáleň

032/ 655 2464

školský klub detí

032/ 655 2311

fax

032/655 2586

 
Oficiálna stránka mesta Trenčianske Teplice